Tilstandsrapport og elinstallationsrapport

Artikel indeholder reklamelinks, som finanser denne side – Læs mere

En tilstandsrapport er et afgørende og et af de vigtigste dokumenter ved et boligsalg. Det giver køberen et klart billede af boligens tilstand og hvilke udgifter der kan forventes i fremtiden.

Kort fortalt giver rapporten giver et overblik over eventuelle fejl og mangler, så køberen kan få et klart billede boligens stand.

Hvad er en tilstandsrapport?

Tilstandsrapporten giver køberen et overblik over ejendommens stand, herunder oplysninger om eventuelle fejl og mangler.

Hele formålet med rapporten er at beskytte både sælger og køber mod skader og skjulte mangler. Når der sælges bolig, skal der desuden foreligge en elinstallationsrapport, der giver et overblik over kvaliteten af alle elinstallationer.

Sammenlign elpriser og FÅ ET ELTILBUD

Hvor bestiller jeg en tilstandsrapport?

Kun en byggeteknisk fagperson eller byggesagkyndig kan udarbejde dette dokument, og det er også dem, der udfører boligtilsynet.

Det er afgørende, at du finder de rette personer til at inspicere ejendommen, før den sættes til salg. Kvaliteten kan variere meget, så det er vigtigt at vælge kompetente folk.

Hvad skal tilstandsrapporten indeholde?

Rapporten skal vise fejl, mangler og skader, der er fundet af den byggesagkyndige, som har foretaget tilsynet af boligen.

Det er almindeligt, at et boligeftersyn tager 2-4 timer, afhængigt af størrelsen på ejendommen. Fejl, mangler og skader er typisk opdelt i fire kategorier.

Gruppe 1 – Mulige skader

Ved køb af en ejendom bør man undersøge, om der er alvorlige eller mindre alvorlige skader på bygningsdele.

Det er vigtigt at få en afklaring på omfanget af skaderne, og dette bør altid gøres af fagfolk. Hvis man vælger at købe ejendommen trods mulige skader, er det dig som købere der bærer ansvaret og risikoen.

Gruppe 2 – Mindre alvorlige skader

Den grå farve er fejl og mangler, der har en begrænset indflydelse på bygningens funktion. Det kan være småskader, der kun har en kosmetisk betydning, som kan repareres uden nødvendigvis store omkostninger.

Gruppe 3 – Alvorlige skader

Hvis skaden ikke bliver udbedret inden for kort tid, kan den gule farve på længere sigt blive alvorlig.

Det kan føre til, at bygningsdelens funktion svigter og skade resten af ejendommen. Derfor bør man være ekstra opmærksom og ikke ignorere skaden, da potentielt kan udvikle sig.

Gruppe 4 – Kritiske skader

En rød anmærkning er den mest alvorlige form for skade på ejendommens bygningsdele. Det er sandsynligt, at skaden har medført eller vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter.

Det er derfor vigtigt at reagere hurtigt, da skaden kan udvikle sig og få store økonomiske konsekvenser. Før man underskriver købsaftalen, bør man derfor altid rådføre sig med fagfolk eller håndværkere for at vurdere omfanget af skaden.

Er tilstandsrapporten lovpligtig?

Nej, det er ikke lovpligtigt at forelægge en tilstandsrapport, når man sælger sin ejendom. Men da der efterhånden er få boliger til salg uden en sådan rapport, betyder det, at rapporten er afgørende, hvis man ønsker at sælge sin ejendom.
Denne rapport har en vigtig betydning for købers beslutning, da den giver et overblik over ejendommens tilstand og hvilke arbejdsopgaver der forventes at skulle udføres i fremtiden.

Rapporten kommer både sælger og køber til gavn i form af:

Køber har mulighed for at tegne en ejerskifteforsikring, som dækker skjulte fejl, mangler og defekter, som ikke er nævnt i tilstandsrapporten

Ejerskifteforsikringen er guld værd, hvis der f.eks har været defekt vandrør, som har ødelagt gulvene, som ikke har været nævnt i tilstandsrapporten.

Udgiften til udbedring af fejl og skader, er tjent mange hjem, hvis sælger og køber er blevet enige om at stifte en ejerskifteforsikring, hvor udgifterne fordeles 50%.

Sælger står meget bedre og seriøs, og chancen for at sælge ejendommen indenfor en kort periode meget sandsynligt, end uden en ejerskifteforsikring. Dette giver også sælger mulighed for at blive helt fri af det 10 årige sælgeransvar.

Sælger med ejerskifteforsikring gør det meget mere sandsynligt, at ejendommen vil blive solgt inden for en kort periode, sammenlignet med uden en sådan forsikring.

Hvor længe gælder tilstandsrapporten?

En tilstandsrapport er gyldig i 6 måneder fra den dag, den byggetekniske fagperson indberetter det.

Før dette sker, skal sælger acceptere eventuelle forhold eller rettelser, der måtte være nødvendige. Dokumenter kan ikke godkendes uden sælgers accept.

Priser på elinstallationsrapporter 

Prisen for en bygningssagkyndiges vurdering af boligens alder og størrelse afhænger af flere faktorer.

Det kan være en god idé at købe en samlet pakke, der inkluderer både energimærkerapport og elinstallationsrapport, da mange byggesagkyndige samtidigt tilbyder en samlet rabat.

Prisen for 2 x rapporter ligger typisk mellem 12.000 og 25.000 kroner.

Hvad koster en tilstandsrapport?

Prisen på en tilstandsrapport kan variere meget, afhængigt af hvor i landet du befinder dig, størrelsen og kompleksiteten af ​​boligen og omfanget af rapporten.

Generelt kan man forvente at betale mellem 5.000 og 10.000 kr. for en tilstandsrapport, men det er vigtigt at bemærke, at priserne kan variere betydeligt afhængigt af ovennævnte faktorer og den udbyder, du vælger.

Selvom det kan synes dyrt, kan det være en god investering for at sikre, at du undgår ubehagelige overraskelser og store reparationer i fremtiden.